– Lịch học linh động theo lịch rảnh của học viên, học viên được ưu tiên chọn lịch học như sau:

 • Sáng từ: 08:00 – 11:30
 • Chiều từ: 13:30 – 17:30
 • Tối từ: 18:00 – 21:30

– Ngoài ra trung tâm còn khai giảng hàng tháng với các lớp có sĩ số từ 12 – 15 học viên theo lịch và khung giờ như sau:

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI
Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản 18:00 – 19:30 2 – 4 – 6 Ngày 01 Hàng Tháng Giảm 40%
Anh Văn Giao Tiếp Sơ Cấp 19:30 – 21:00 3 – 5 – 7 Ngày 15 Hàng Tháng Giảm 40%

– Lịch học linh động theo lịch rảnh của học viên, học viên được ưu tiên chọn lịch học như sau:

 • Sáng từ: 08:00 – 11:30
 • Chiều từ: 13:30 – 17:30
 • Tối từ: 18:00 – 21:30

– Ngoài ra trung tâm còn khai giảng hàng tháng với các lớp có sĩ số từ 12 – 15 học viên theo lịch và khung giờ như sau:

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI
Anh Văn Thiếu Nhi 18:00 – 19:30 2 – 4 – 6 Ngày 01 Hàng Tháng Giảm 40%
Anh Văn Thiếu Nhi 19:30 – 21:00 3 – 5 – 7 Ngày 15 Hàng Tháng Giảm 40%

– Lịch học linh động theo lịch rảnh của học viên, học viên được ưu tiên chọn lịch học như sau:

 • Sáng từ: 08:00 – 11:30
 • Chiều từ: 13:30 – 17:30
 • Tối từ: 18:00 – 21:30

– Ngoài ra trung tâm còn khai giảng hàng tháng với các lớp có sĩ số từ 12 – 15 học viên theo lịch và khung giờ như sau:

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI
Luyện Thi VSTEP 18:00 – 19:30 2 – 4 – 6 Ngày 01 Hàng Tháng Giảm 40%
Luyện Thi VSTEP 19:30 – 21:00 3 – 5 – 7 Ngày 15 Hàng Tháng Giảm 40%

– Lịch học linh động theo lịch rảnh của học viên, học viên được ưu tiên chọn lịch học như sau:

 • Sáng từ: 08:00 – 11:30
 • Chiều từ: 13:30 – 17:30
 • Tối từ: 18:00 – 21:30

– Ngoài ra trung tâm còn khai giảng hàng tháng với các lớp có sĩ số từ 12 – 15 học viên theo lịch và khung giờ như sau:

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI
Luyện Thi IELTS 18:00 – 19:30 2 – 4 – 6 Ngày 01 Hàng Tháng Giảm 40%
Luyện Thi IELTS 19:30 – 21:00 3 – 5 – 7 Ngày 15 Hàng Tháng Giảm 40%

– Lịch học linh động theo lịch rảnh của học viên, học viên được ưu tiên chọn lịch học như sau:

 • Sáng từ: 08:00 – 11:30
 • Chiều từ: 13:30 – 17:30
 • Tối từ: 18:00 – 21:30

– Ngoài ra trung tâm còn khai giảng hàng tháng với các lớp có sĩ số từ 12 – 15 học viên theo lịch và khung giờ như sau:

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI
Luyện Thi TOEIC 18:00 – 19:30 2 – 4 – 6 Ngày 01 Hàng Tháng Giảm 40%
Luyện Thi TOEIC 19:30 – 21:00 3 – 5 – 7 Ngày 15 Hàng Tháng Giảm 40%

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

( Đăng ký ngay để trải nghiệm trung tâm Anh ngữ đã giúp hơn 20.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn… )